دی 98
1 پست
آبان 98
1 پست
خرداد 97
2 پست
اسفند 96
39 پست
بهمن 96
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
Hamed Aghazadeh
M.Sc. of Pharmaceutical Engineering & B.Sc. of Microbiology
😜خنده باز😜
◀آیا دپرسی،حال نداری،دلت گرفته،ناراحتی،خوب بیا تو وبلاگمون تا از خنده روده بر شی▶